ГоловнаПродукціяТехніка ППО

Зенітний ракетний комплекс «Квадрат»

Військовий зенітний ракетний комплекс «Квадрат» призначений для протиповітряної оборони військ і об'єктів від літаків противника, що летять на малих і середніх висотах, як з дозвуковими швидкостями, так і з надзвуковими швидкостями.

Склад елементів зенітного ракетного комплексу «Квадрат»:

1. Бойові засоби

1.1. Самохідна установка розвідки і наведення (СУРН) 1С91М2; 
1.2. Самохідна пускова установка (СПУ) 2П25М2; 
1.3. Зенітна керована ракета 3М9М3. 

2. Технічні засоби:

2.1. Засоби ракетно-технічного забезпечення;

2.1.1. Транспортно-заряджаюча машина (ТЗМ) 2Т7М;
2.1.2. Контрольно-випробувальна рухома станція (КВРС) 2В8М1; 
2.1.3. Транспортна машина (ТМ) 9Т227; автомобільний кран; 
2.1.4. Комплект доставлюваного технологічного обладнання №1 МС-1760М; 
2.1.5. Комплект доставлюваного технологічного обладнання №2 МС-1761М; 
2.1.6. Універсальна компресорна станція УКС-400В; 
2.1.7. Заправник повітря 9Г22М1;

2.2. Засоби технічного обслуговування і ремонту;

2.2.1. Машина технічного обслуговування (МТО) 9В88М1 (М2);
2.2.2. Контрольно-вимірювальна станція (КІС) 2В7М1 (М2) - «К» (контрольна);
2.2.3. Контрольно-вимірювальна станція (КІС) 2В7М1 (М2) - «Р» (ремонтна);
2.2.4. Груповий комплект ЗІП 9Т454.

Основні тактико-технічні характеристики ЗРК:

Спосіб наведення ракет - напівактивне самонаведення.

Метод наведення - пропорційне зближення.

Параметри зони ураження ЗРК:
- по дальності - від 0,5 до24 км;
- по висоті - від 15 до 0,05 км;
- за швидкістю - до 600 м/с на зустрічному курсі, до 300 м/с навздогін. Час розгортання на стартовій позиції з маршу - 5 хв.

Час згортання із залишенням стартовою позиції - 5 хв.

Організаційно, зенітний ракетний комплекс стоїть на озброєнні зенітної ракетної батареї, у складі:
- самохідна установка розвідки і наведення (СУРН) 1С91М2 - 1 шт;.
- самохідні пускові установки (СПУ) 2П25М2 - 4 шт;.
- транспортно-заряджаючі машини (ТЗМ) 2Т7М - 2 шт;.
- зенітні керовані ракети 3М9М3 - 12 шт.

Для проведення тренувань розрахунків з бойової роботи в зенітну ракетну батарею, додатково надаються:
- навчально-діюча зенітна керована ракета 3М9М3УД;
- габаритно-ваговий макет ракети 3М9М3ГВМ.

Крім того, для забезпечення зовнішнього електроживлення бойових засобів, при проведенні технічних обслуговувань, тренувань розрахунків та поточного ремонту, в кожну батарею надається дизельна електростанція потужністю 100кВт типу ПЭС-100

До поставки пропонується зенітний ракетний полк, що складається з:
- п'яти зенітних ракетних батарей,
- підрозділів ракетно-технічного забезпечення (технічна батареї)
- підрозділи технічного обслуговування і ремонту (ремонтної роти)

Технічна батарея призначена для проведення підготовки зенітних керованих ракет типу 3М9 до бойового застосування, періодичного контролю їх стану і має на озброєнні такі засоби:
- контрольно-випробувальна рухома станція 2В8М1- 1 шт .;
- транспортні машини 9Т227 - 5 шт;.
- автомобільний кран - 1 шт;.
- комплект доставлюваного технологічного обладнання №1 МС-1760М - 1 шт;
- комплект доставлюваного технологічного обладнання №2 МС-1761М - 1 шт;.
- універсальна компресорна станція УКС-400В - 1 шт;.
- заправник повітря 9Г22М1 - 1 шт;.

Ремонтна рота призначена для проведення всіх видів технічного обслуговування і поточного ремонту бойових засобів ЗРК і має на озброєнні такі засоби:
- машини технічного обслуговування 9В88М1 (М2) - 2 шт;.
- контрольно-вимірювальна станція 2В7М1 (М2) - «К» (контрольна) - 1 шт.;
- контрольно-вимірювальна станція 2В7М1 (М2) - «Р» (ремонтна) - 1 шт.;
- груповий комплект ЗІП 9Т454 - 1 шт.

Самохідна установка розвідки і наведення 1С91М2

До складу самохідної установки розвідки і наведення 1С91М2 входить: дві радіолокаційні станції - станція розвідки і цілевказівки (СРЦ) 1С11М2 і станція наведення (СН) 1С31М2, а також засоби, що забезпечують навігацію, топографічну прив'язку, взаємне орієнтування, радіотелекодовий зв'язок з самохідними пусковими установками, телевізійно-оптичний візир, автономне джерело електроживлення (використовується газотурбінний електрогенератор) системи підйому антен і горизонтування.

Устаткування самохідної установки розвідки і наведення розміщується на гусеничному шасі типу ГМ-568.

Антени радіолокаційних станцій розташовуються в два яруси:
- зверху антена станції наведення 1С31М2,
- нижче - станції розвідки і цілевказівки 1С11М2
- мають можливість обертатися по азимуту незалежно один від одного.

Для зменшення висоти самохідної установки розвідки і наведення її на марші, циліндрична основа антенних пристроїв складається всередину корпусу гусеничної машини, а антенна колонка СН 1С31М2 закидається вниз, розташовуючись позаду антени СРЦ 1С11М2.

Станція розвідки і цілевказівки 1С11М2 являє собою когерентно-імпульсну РЛС кругового огляду (швидкість огляду - 15 об/хв.) сантиметрового діапазону з двома незалежно працюючими на рознесених опорних частотах хвилевідним і приймально-передавальним каналами, випромінювачі яких встановлені в фокальній площині єдиного антенного дзеркала.

Виявлення цілей СРЦ 1С11М2 і видача цілевказівки на СН 1С31М2 забезпечується при знаходженні цілі на відстані від 3 до 70 км і на висотах від 30 до 7000 м.

Імпульсна потужність передавача СРЦ складає 600 кВт в кожному каналі, чутливість приймачів порядку 10-13Вт.

Результуючий сектор огляду за кутом місця становить близько 20°.

Для забезпечення перешкодозахищеності в СРЦ 1С11М2 передбачені:
- системи селекції рухомих цілей (СРЦ) і придушення несинхронних імпульсних перешкод,
- ручне регулювання підсилення приймальних каналів,
- вобуляція частоти повторення імпульсів,
- перебудова несучої частоти передавачів.

Станція наведення 1С31М2 являє собою поєднану радіолокаційну систему і складається з когерентно-імпульсної РЛС супроводу цілі, що реалізує моноімпульсний метод пеленгації з почергової комутацією площин і станцію виділення цілі безперервного випромінювання, що працюють на одну антенну систему дзеркального типу.

Потужність імпульсного передавача СН 1С31М2 - порядку 270кВт, Потужність передавача виділення - близько 500 Вт
Чутливість приймача - порядку Вт 10 -13.

Ширина діаграми спрямованості антени - близько 1°. Середньоквадратична помилка (СКП) супроводу цілі по кутових координатах становить близько 0,5 д.у., по дальності - близько 10м.

Станція з ймовірністю 0,9 захоплює для автосупроводження цілі типу тактичний винищувач на дальності до 50 км.
Захист від пасивних перешкод і віддзеркалень від землі здійснюється системою селекції рухомих цілей з програмною зміною частоти повторення імпульсів, від активних перешкод - використанням методу моноімпульсної пеленгації цілей, системи індикації перешкод і перебудовою робочої частоти станції.

У тому випадку, якщо СН 1С31М2 все-таки пригнічується активними шумовими перешкодами, можливий супровід цілі по кутових координатах за допомогою телевізійного оптичного візира, а стосовно дальності отримання інформації буде відбуватися від СРЦ 1С11М2.

В станції передбачені спеціальні заходи для сталого супроводу низьких цілей.

Маса самохідної установки розвідки і наведення з бойовим розрахунком з 4 осіб становила 20,3т.

Самохідна пускова установка 2П25М2

На самохідній пусковій установці (СПУ) 2П25М2, розміщеної на шасі ГМ-578, встановлені:
- лафет із трьома напрямними для ракет типу 3М9 і електричними силовими слідкуючими приводами;
- лічильно-вирішальний прилад;
- апаратура навігації і топопривязки, радіотелекодового зв'язку;
- апаратура передстартового контролю зенітних керованих ракет (ЗКР)
- автономний газотурбінний електроагрегат.

Електрична стиковка апаратури самохідної пускової установки з ЗКР проводиться за допомогою двох роз'ємів ракети, які при старті зрізаються за допомогою спеціальних штанг на початку руху ракети по направляючій балці.

При передстартовому наведенні ракет в напрямку випередження точки зустрічі ЗКР з ціллю, приводи лафета відпрацьовують, надані по радіотелекодовій лінії зв'язку, дані від самохідної установки розвідки і наведення 1С91М2.

В транспортному положенні ЗКР розташовуються хвостовою частиною вперед по ходу самохідної пускової установки.
Маса самохідної пускової установки з трьома ракетами і бойовим розрахунком з 3 чоловік на борту становить 19,5 т.

Зенітна керована ракета 3М9М3

Зенітна керована ракета 3М9М3 виконана за схемою «поворотное крыло». Крім того, для керування додатково використовуються розташовані на стабілізаторах рулі. В результаті реалізації даної схеми, яка вимагала застосування пятиканального рульового приводу, вдалося зменшити розміри поворотного крила, знизити необхідну потужність рульових машинок і використовувати легкий і компактний пневматичний привід. Крім рульового приводу, від бортового повітряного акумулятора тиску працює і турбогенераторний джерело електроживлення бортової апаратури.
Ракета оснащена напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення 1СБ4М3, яка може захоплювати ціль, як до старту, так і після сходу ракети з направляючою пускової установки.

Радіолокаційна головка самонаведення (РГСН) здійснює супровід цілі за частотою Доплера (швидкості зближення ракети з ціллю) і виробляє керуючі сигнали для наведення ЗКР на ціль.

РГСН забезпечує придушення прямого сигналу від передавача підсвічування самохідної установки розвідки і наведення і вузькополосну фільтрацію відбитого від цілі сигналу на фоні шумів і перешкод.

Захищеність головки самонаведення від навмисних перешкод забезпечується прихованим моноконічним скануванням цілі і можливістю самонаведення на джерело перешкод в амплітуднім режимі роботи.

В камері допалювання розміщується твердопаливний заряд стартового ступеня.

Так як газодинамічні умови для роботи твердопаливного двигуна на стартовій ділянці і для функціонування СППРДТП (самонавідний прямоточний повітряно-реактивний двигун твердого палива) на маршовій ділянці вимагають різної геометрії сопла камери допалювання, то по завершенні роботи стартовою ступені (тривалістю3-6 с) проводиться відстріл внутрішньої частини соплового апарату зі склопластиковими гратами, що утримує стартовий заряд.

Застосування СППРД забезпечує підтримання великої швидкості і, відповідно, високої маневреності ракети ЗМ9М3 на всій траєкторії.
Підрив осколково-фугасної бойової частини проводиться по команді від двоканального радіодетонатора безперервного випромінювання.
Ракета забезпечує ураження цілей, що маневрують з перевантаженням до 8 одиниць.

Довжина ракети складає близько 5,84 м, діаметр 0,33 м, розмах крила - 0928 м, розмах стабілізатора - 1,2 м.

Транспортно-заряджаюча машина (ТЗМ) 2Т7М призначена для транспортування трьох ракет 3М9М3 і заряджання ними направляючих СПУ 2П25М2. Машина технічного обслуговування (МТО) 9В88М1 (М2) контрольно-вимірювальна станція (КВС) 2В7М1 (М2) - «К» (контрольна) і контрольно-вимірювальна станція (КВС) 2В7М1 (М2) - «Р» (ремонтна) призначені для проведення технічних обслуговувань і поточного ремонту апаратури СУРН 1С91М2 і СПУ 2П25М2.

Контрольно-випробувальна рухома станція (КВРС) 2В8М1, автокран 9Т31М1, комплект пересувного технологічного обладнання №1 МС-1760М, комплект пересувного технологічного обладнання №2 МС-1761М, універсальна компресорна станція УКС-400В, заправник повітря 9Г22М1 призначений для підготовки зенітних керованих ракет 3М9М3 до бойового застосування в польових умовах і складають технічну позицію.

Транспортна машина (ТМ) 9Т227 призначена для транспортування зенітних керованих ракет 3М9М3 як в транспортних контейнерах, так і без них.